Sprawy karne

Start / Sprawy karne
Kompleksowa obsługa prawna
Adwokat Adrian Woźniak oferuje prowadzenie szerokiego zakresu spraw - od doradztwa, przez sporządzanie dokumentów, po reprezentację w sądzie

Każda sprawa, która do nas trafia, jest szczególna i złożona. Często jest ona wręcz osobistą tragedią Klienta, zwłaszcza jeśli mówimy o sprawach karnych, w których doszło do tymczasowego aresztowania, oskarżenia lub pokrzywdzenia przestępstwem.

Kluczowym elementem przy prowadzeniu tego typu spraw jest dobry kontakt Klienta z adwokatem i wzajemne zaufanie, które są dla nas najcenniejszymi wartościami.

W sprawach karnych doradzamy i reprezentujemy na każdym etapie sprawy:

  • w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę lub inne organy ścigania – od postawienia zarzutów do wniesienia aktu oskarżenia, w tym w sprawach o areszt tymczasowy;
  • w postępowaniu sądowym – przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi;
  • w postępowaniu zainicjowanym złożeniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania);
  • w postępowaniu karnym wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz w sprawach o wyrok łączny.

Ponadto doradzamy i reprezentujemy:

  • pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie sprawy,
  • w sprawach z oskarżenia prywatnego – w tym, sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie doprowadziło do sukcesów wielu naszych Klientów. W większości spraw możemy poszczycić się uniewinnieniami, umorzeniami bądź warunkowymi umorzeniami postępowań. Natomiast w sprawach, w których reprezentowaliśmy pokrzywdzonych w charakterze oskarżycieli, doprowadziliśmy do wielu skazań oraz uzyskania wielu odszkodowań pieniężnych na rzecz naszych Klientów.