Obsługa prawna

Start / Obsługa prawna
Obsługa prawna
Adwokat Adrian Woźniak oferuje prowadzenie szerokiego zakresu spraw - od doradztwa, przez sporządzanie dokumentów, po reprezentację w sądzie

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sukcesu każdego podmiotu.

Mamy doświadczenie w wieloletniej, kompleksowej i stałej obsłudze prawnej głogowskich, poznańskich i innych podmiotów. Pracujemy na rzecz:

  • jednostek samorządu terytorialnego na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego;
  • spółek prawa handlowego, w tym jednego z największych pracodawców na terenie województwa dolnośląskiego;
  • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej.

W ramach obsługi prawnej w Głogowie i Poznaniu reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, karnych, a także w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami wszystkich instancji (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie).

Obsługa prawna Głogów

Oferujemy zarówno jednorazową pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną reprezentowanych przez Państwa podmiotów.

Stała obsługa prawna – w Głogowie, Poznaniu i innych miejscowościach – realizowana jest zarówno na zasadach obsługi in house, jak i obsługi zewnętrznej.

Proponujemy obsługę prawną podmiotu w dowolnym wymiarze godzin miesięcznie, z ustaloną indywidualnie z Klientem stawką godzinową lub rozliczeniem ryczałtowym.